โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2566

|

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2566 ร่วมกับ พมจ.ประชุมคนพิการ และ อสม.ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566