อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT INPLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ. 53-001 สายหนองยิงหมี-เขื่อนปราณบุรี หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม »

สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม »