โครงการจิตอาสา ณ วัดป่าสุญญตา

|

🌟เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
            🍀นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดโครงการจิตอาสา ณ วัดป่าสุญญตา โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำและสถานปฏิบัติธรรม กวาดใบไม้ ตัดต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้วัดดูร่มรื่น
           💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
           💜Website : www.nongtataem.go.th
          📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
          ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)