โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลุกจูงหลานเข้าวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

🍃วันที่ 26 ธันวาคม 2566
              ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลุกจูงหลานเข้าวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดหนองตาแต้ม
             💙 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
             💜 Website : www.nongtataem.go.th
             📨 E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
             ☎️ โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)