อบรมป้องกันยาเสพติด

|

     วันที่ 29 กันยายน 2566 นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ นายธีระกิจ อัจฉริยพันธกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม เป็นประธานปิดการอบรมตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม