สื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

|

กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) ได้ให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต