ลงพื้นที่ประมาณการวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านคนพิการ

|

🏠เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
             ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ประมาณการวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านคนพิการ งบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่งให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขอรับการพิจารณาต่อไป

             💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
             💜Website : www.nongtataem.go.th
             📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
             ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)