ร่างขอบเขตงาน “โครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ 7 บ้านหนองยิงหมี”

|