ระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณไร่สับปะรด หมู่ที่ 7 บ้านหนองยิงหมี

|

🔥เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567
              ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการดับเพลิงไหม้บริเวณไร่สับปะรด หมู่ที่ 7 บ้านหนองยิงหมี โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้
🤝 โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลปราณบุรี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
💜Website : www.nongtataem.go.th
📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)