การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ

|

          วันที่ 31 ตุลาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ ให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน