ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (M67020017574) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

|