ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (M66100004636) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566

|