ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.๕๓ – ๐๐๑ สายหนองยิงหมี – เขื่อนปราณบุรี หมู่ที่ ๖,๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|