ติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแสลงพันธ์

|

🔍เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
            ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน 1 จุด บริเวณบ้านนายส่ง ขันแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแสลงพันธ์
            💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            💜Website : www.nongtataem.go.th
            📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
            ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)