ตัดต้นไม้ ตามคำร้อง 153/2566

|

🏢วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
              ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามคำร้องทุกข์/ร้องเรียน เลขที่ 153/2566 เรื่อง ขอให้ตัดต้นไม้ในทางสาธารณะ
              🤝โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณสุพัตรา นุชเจริญ (ส.อบต.บุ๋ม) ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแสลงพันธ์ จึงขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
              💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              💜Website : www.nongtataem.go.th
              📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
              ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)