ตัดต้นไม้ ตามคำร้องที่ 149/2566

|

🏢วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

          ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามคำร้องทุกข์/ร้องเรียน เลขที่ 149/2566 เรื่อง ขอให้ตัดต้นไม้ในทางสาธารณะ

          🚎 ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรถกระเช้าและเจ้าหน้าที่จากกองช่าง เทศบาลปราณบุรี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

          ✅งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2 ต่อ 11