ตัดต้นไม้บริเวณโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น

|

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ใกล้สายไฟ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น เพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กนักเรียน