ตรวจสอบสภาพบ้านและข้อเท็จจริงของคนพิการที่ขอซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

|

🏠เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
              ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจสอบสภาพบ้านและข้อเท็จจริงของคนพิการที่ขอซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 หลัง
              💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              💜Website : www.nongtataem.go.th
              📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
              ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)