ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแสลงพันธ์

|

         🏢วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

         ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ นายภาณุรังษี เกื้อเกตุ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ดำเนินการซ่อมแซมถนนด้วยยางมะตอยสำเร็จรูปปะผิวจราจรบริเวณที่มีการชำรุดเสียหายหรือเป็นหลุมในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแสลงพันธ์

          ✅โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2