จ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคลงถังประปาหมู่บ้านหุบน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า

|

🏢วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566
          ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคลงถังประปาหมู่บ้านหุบน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า
          ✅โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2 ต่อ 11