การจ่ายน้ำอุปโภค

|

          วันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจ่ายน้ำอุปโภคลงถังประปาหมู่บ้านหนองเผาเต่า หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า