การจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ในหมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า

|

💦เมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 2566
               ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคลงถังประปาหมู่บ้านเผาเต่าและหุบน้ำซับ หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า จำนวน 60,000 ลิตร
              💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              💜Website : www.nongtataem.go.th
              📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
              ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)