การจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้บ้านเลขที่ 9/3 หมู่ที่ 7 บ้านหนองยิงหมี

|

🚰วันที่ 16 มกราาคม 2567
              ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้บ้านเลขที่ 9/3 หมู่ที่ 7 บ้านหนองยิงหมี
              💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              💜Website : www.nongtataem.go.th
              📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
              ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)