การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในผู้ป่วยหมู่ที่ 11 บ้านเขาเขียว

|

🍃วันที่ 11 มกราคม 2567
               ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย และใส่ทรายอะเบท เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในผู้ป่วยหมู่ที่ 11 บ้านเขาเขียว ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 11 บ้านเขาเขียว
               💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              💜Website : www.nongtataem.go.th
              📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
              ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)