ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.๕๓ – ๐๐๑ สายหนองยิงหมี – เขื่อนปราณบุรี หมู่ที่ ๖,๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ

อ่านเพิ่มเติม »

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อจัดหาป้ายชื่อ ถนน/ซอย, ป้ายเตือน ป้ายเขตทางเข้าภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการ ซื้อโครงการจัดหาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังวนชลประทาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.53 – 001 สายหนองยิงหมี – เขื่อนปราณบุรี หมู่ที่ 6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

อ่านเพิ่มเติม »