ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณอันดามัน ฉบับที่ 10 (124/2567) มีผลกระทบจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2567

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติและมีผลระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567(ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป) และถอนรายและระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2567 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป)

อ่านเพิ่มเติม »