ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสา พัฒนาวัด และชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

🌼เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 25

อ่านเพิ่มเติม »

ดับเพลิงไหม้บริเวณถนนเส้นทางเข้าเขื่อนปราณบุรี ก่อนถึงประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านวังวนชลประทาน

🔍เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 25

อ่านเพิ่มเติม »