พฤษภาคม 2567

ผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติและมีผลระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป) เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ข้อ 7(2)

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติและมีผลระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ข้อ 7(2)

อ่านเพิ่มเติม »

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อจัดหาป้ายชื่อ ถนน/ซอย, ป้ายเตือน ป้ายเขตทางเข้าภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการ ซื้อโครงการจัดหาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังวนชลประทาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »