โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป (อบรมการทำเต้าหู้นมสดและพุดดิ้งชาไทย) ประจำปี 2567

|

🍮เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 🟡 #ฝ่ายสวัสดิการสังคม🟡
           ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ หงษ์ทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป (อบรมการทำเต้าหู้นมสดและพุดดิ้งชาไทย) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด
           💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
           💜Website : www.nongtataem.go.th
           📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
           ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 23 (ฝ่ายสวัสดิการสังคม)