โครงการส่งเสริมการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกสู่ตลาด AEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

🥭วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
               ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการส่งเสริมการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกสู่ตลาด AEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลหนองตาแต้ม จำนวน 30 คน เกี่ยวกับเทคนิคการขายบนโลกออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
               💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
               💜Website : www.nongtataem.go.th
               📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
               ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)