โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

|

         ขอเชิญเด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ในวันที่ 11 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดเขาเขียว หมู่ที่ 7 บ้านหนองยิงหมี