โครงการวิถีธรรมสู่การดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

🧓เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567
           ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวิถีธรรมสู่การดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดป่าสุญญตา
           💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
           💜Website : www.nongtataem.go.th
           📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
           ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)