โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส (กิจกรรมทำความสะอาดวัด) ณ วัดเขาเขียว

|

🌼เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567
              ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส (กิจกรรมทำความสะอาดวัด) ณ วัดเขาเขียว หมู่ที่ 7 บ้านหนองยิงหมี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต. และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรรมในครั้งนี้ด้วย
             💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
             💜Website : www.nongtataem.go.th
             📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
             ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)