โครงการจิตอาสา พัฒนาวัด และชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

|

🌼เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567
              ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินกิจกกรมปลูกต้นไม้ “โครงการจิตอาสา พัฒนาวัด และชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ณ วัดเขาเขียว หมู่ที่ 7 บ้านหนองยิงหมี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต. และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรรมในครั้งนี้ด้วย
            💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            💜Website : www.nongtataem.go.th
            📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
            ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)