โครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

|

🌳งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด
               ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสโมสรศูนย์การกำลังสำรอง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์