ฮีทสโตรก โรคที่เกิดช่วงหน้าร้อน

|

          กรมอุตินิยมวิทยา ประกาศข่าวการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่อง อุณหภูมิสูงสุดลดลงมากกว่า 35 องศาเซลเซียส และคาดการณ์ว่าจะสิ้นสุดลงกลางเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งผลจากการเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้ประชาชนมีโอกาสป่วยเป็น ฮีทสโตรก ได้ ซึ่งเแ็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนในร่างกายจากสภาพอากาศร้อน