สูบน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านวังวนชลประทาน

|

📍เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
           ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการสูบน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านวังวนชลประทาน เนื่องจากท่อระบายน้ำลอดถนนตัน
           💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
           💜Website : www.nongtataem.go.th
           📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
           ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)