สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|