ลงพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า เพื่อร่วมประเมินปรับปรุงสถานที่ที่ทางโรงพยาบาลจุฬาฯแนะนำเพิ่มเติม กรณีจะรับหลานซึ่งอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลจุฬาฯกลับมาดูแล

|

🏢วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
          ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ อินทร์มี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหนองตาเมือง ลงพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า เพื่อร่วมประเมินปรับปรุงสถานที่ที่ทางโรงพยาบาลจุฬาฯแนะนำเพิ่มเติม กรณีจะรับหลานซึ่งอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลจุฬาฯกลับมาดูแล
          ✅โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2 ต่อ 11