ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบสภาพปัญหา กรณีเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีปัญหาทางสังคม

|

🏡เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567
               ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบสภาพปัญหา กรณีเด็กที่อยู่ในครัวครัวที่มีปัญหาทางสังคม
               🤝โดยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
              💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              💜Website : www.nongtataem.go.th
              📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
              ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)