ลงพื้นที่บ้านคนพิการ หมู่ที่ 8 บ้านวังวนชลประทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยคนพิการ

|

🍀วันที่ 7 ธันวาคม 2566
          ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่บ้านคนพิการ หมู่ที่ 8 บ้านวังวนชลประทาน เนื่องจากผู้ดูแลคนพิการได้แจ้งขอความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยคนพิการ
         💙 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
         💜 Website : www.nongtataem.go.th
         📨 E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
         ☎️ โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)