ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ขอรับความช่วยเหลือ และตรวจสภาพบ้านผู้สูงอายุที่ขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566

|

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ขอรับความช่วยเหลือ และตรวจสภาพบ้านผู้สูงอายุที่ขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566