ลงพื้นที่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการแผงมะม่วงในตำบลหนองตาแต้ม จัดการขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้

|

🏢วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
          ⭐️ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ นายสามารถ นาคแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ นางสาวสุนิศา สีวัง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ลงพื้นที่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการแผงมะม่วงในตำบลหนองตาแต้ม จัดการคขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการขยะในสถานประกอบการ
          ✅ โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2 ต่อ 11