รู้ไว้เมื่อประสบภัย….ทางการให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง

|

📣🙋‍♀️ประชาสัมพันธ์ จาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม🙋‍♀️📣
🎉รู้ไว้เมื่อประสบภัย….ทางการให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง🎉