ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT INPLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ. 53-001 สายหนองยิงหมี-เขื่อนปราณบุรี หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|