ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา จากสามแยก รร.บ้านห้วยพลับ – บ้านนายวิโรจน์ – บ้านนายมานะ หมู่ที่ 5

|