ระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาแต้ม

|

🔥เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567
           📲 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ได้รับแจ้งจากมูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถานปราณบุรี ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาแต้ม บริเวณข้างโชว์รูมบีวายดี ตันปุ้น ปราณบุรี และ ได้รับแจ้งจากนางสาวนฤมล ใกล้สว่าง ส.อบต.หมู่ที่ 1 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณปราณบุรีกลการ
          ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จึงมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการดับเพลิงไหม้บริเวณดังกล่าว โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้
          🤝 โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลปราณบุรี เทศบาลตำบลเขาน้อย มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถานปราณบุรี ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เข้าร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
          💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          💜Website : www.nongtataem.go.th
          📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
          ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)