รวมพลังฝ่าวิกฤตภัยแล้ง แหล่งน้ำต้องรักษา ประปาต้องประหยัด

|

💦ประชาสัมพันธ์จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด
          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ขอเชิญประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนเกิดวิกฤตภัยแล้ง ภายใต้แนวคิด “รวมพลังฝ่าวิกฤตภัยแล้ง แหล่งน้ำต้องรักษา ประปาต้องประหยัด” ให้ผ่านวิกฤตภัยแล้งไปด้วยกัน