รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ตลอดการเดินทาง

|

📢ประชาสัมพันธ์ จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
🚴‍♂️ขอเชิญชวนทุกท่าน สวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทาง #กันน๊อกก่อนขี่ #ใส่หมวกกันน๊อกใส่หมวกกันนะ