พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

|

🌸วันที่ 23 มกราคม 2567
              ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม กับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี รพ.สต.บ้านหนองตาเมือง รพ.สต.บ้านห้วยแสลงพันธ์ และชมรม อสม.ตำบลหนองตาแต้ม
             💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
             💜Website : www.nongtataem.go.th
             📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
             ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)